Om ØAV

Den Økonomiske Administrative Vejledning(ØAV) er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod økonomi- og regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner.

ØAV indeholder dels det formelle regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet i form af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dels uddybende beskrivelser af regelsættet.

ØAV indeholder endvidere vejledningsmateriale til opstilling af bevillingslovene, samt til inspiration for ministeriernes interne styring.