Håndtering af persondata

Som led i den daglige opgavevaretagelse indsamler og behandler Moderniseringsstyrelsen en række personoplysninger. Som registreret har du særlige rettigheder, når vi behandler persondata om dig.

Til hvilke formål behandler Moderniseringsstyrelsen personoplysninger?

Personoplysninger indhentes og behandles som led i Moderniseringsstyrelsens varetagelse af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed. Personer om hvem der behandles oplysninger er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen, såvel som national lovgivning.

Moderniseringsstyrelsen behandler fx dine personoplysninger i forbindelse med:

  • Personaleadministration og rekruttering
  • Pensionssager og afskedssager
  • Implementering af overenskomster
  • Arbejdsmiljø-, samarbejde- og kompetenceområdet, herunder særligt ifm. arbejdsskadesager
  • Administration af stats- og præmieobligationer
  • Udbud og kontrakter
  • Administration af interne services

Hvis du har en konkret sag hos Moderniseringsstyrelsen, vil der bl.a. blive indsamlet oplysninger i form af navn, kontaktoplysninger, evt. CPR-nummer samt relevante oplysninger ifm. den konkrete sag eller henvendelse, fx oplysninger om ansættelsesforhold, fagforeningsmæssig tilhørsforhold, helbredsforhold mv. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Cookies og nyhedsbreve

Når du som borger besøger Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.

Læs mere om Moderniseringsstyrelsens brug af cookies

For at kunne modtage Moderniseringsstyrelsens nyhedsbreve, skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, indsamles der udover oplysninger om din e-mailadresse også oplysninger om dit navn og informationer om eventuelle ansættelsesforhold. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Indsamlingen af oplysninger kan ske på flere måder, herunder ved, at du af egen drift afgiver oplysningerne, eller ved henvendelse til andre offentlige myndigheder.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Moderniseringsstyrelsen vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.